Политика за поверителност

 

КНИЖКО БГ ООД (с ЕИК 206220553) администрира Вашите лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни. Събираната информация за Потребителя, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се използва само за изпращане на известия, свързани с КНИЖКО БГ ООД (с ЕИК 206220553), и за маркетингови цели. Посочената в предходното изречение информация не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато тази информация е изискана по надлежния законов ред от държавен орган или компетентна институция.

С приемане на настоящата Политика за поверителност Потребителят дава безусловно и безсрочно своето съгласие, до евентуалната му писмена отмяна (с надлежно писмено изявление до КНИЖКО БГ ООД с ЕИК 20622055), предоставените от него лични данни да бъдат използвани от КНИЖКО БГ ООД (с ЕИК 206220553) за целите на изпращане на известия, за маркетингови цели, свързани с последното, както и за други незабранени от действащото законодателство цели.

 

Личните данни на потребителите, които КНИЖКО БГ ООД (с ЕИК 206220553) събира от Потребителите и използва за целите на предоставяне услугите в Сайта, са следните:

 

  1. Име и фамилия;
  2. Имейл адрес

Можете да поискате Личните данни на Потребителите се пазят от КНИЖКО БГ ООД (с ЕИК 206220553) в срок до 10 (десет) години. Потребителят има право да поиска достъп до своите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдига възражения по отношение на обработването на личните му данни. Може също така да поиска изтриване на личните му данни, правото на ограничаване на обработването на данните и правото на преносимост на данните.